Posts under ‘Настройки’

Настройки за получаване на e-mail през Outlook Express

СТЪПКА 1 Кликнете върху иконата на Outlook Express СТЪПКА 2 От горното меню на панела кликнете върху Tools, а след това – върху Accounts… СТЪПКА 3 Кликнете върху бутон Add от менюто вдясно, a след това – върху Mail… СТЪПКА 4 Напишете името, което ще придружава вашите писма – например Ivan Ivanov и натиснете Next […]

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA © 2009-2010 MLW & Associates, LLP. All rights reserved.