Posts under ‘Забавни’

На къде се върти мозъка ни :) ?

Изследването се състои в това, да се определи в коя посока се върти силуета.

Ако виждате жената да се върти на дясно( по часовниковата стрелка, погледната отгоре), това означава, че основно дясното полукълбо на мозъка Ви е по- доминантно, т.е. Вие сте повече логична, аналитична личност.

Ако, обаче виждате, че жената се върти на ляво ( обратно на часовниковата стрелка), то при Вас доминантната половина от мозъка е дясната, т.е. проявявате повече артиснични наклоности, водещи са емоциите :)

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA © 2009-2010 MLW & Associates, LLP. All rights reserved.