Европейско финансиране за управление на бизнеса в производствения сектор

Информационно събитие по схемата “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”, организирано съвместно от екипите на „АТЕ Консулт“ ЕООД и „Ди Джи Софт“ ООД.

Дата:18.07.2016 година.

Място на провеждане: Малък арт салон радио Варна ( Виж карта )

Час: 18:00 ч.

ВходСВОБОДЕН

Тема Времетраене
I. Регистрация на участниците. 15 мин
II. Представяне на схемата “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” – АТЕ Консулт. 10 мин
III. Представяне на съвременните технологии за управление на бизнеса чрез въвеждане на комплексна мултифункционална система за организиране, управление и развиване на бизнес процесите в малки и средни предприятия – Ди Джи Софт / DG SOFT. 10 мин
IV. Представяне на Системи за управление – АТЕ Консулт. 10 мин
V. Гост – лектор от сертификационна организация. 10 мин
VI. Гост – лектор от компания с внедрена и сертифицирана СУ – за плюсовете и минусите в бизнеса от внедряване на Система за управление на качеството. 10 мин
VII. Гост – лектор от компания с успешно приключени проекти финансирани от ЕС – за впечатленията от националните програми. 10 мин
VIII. Въпроси и дискусия. 20 мин

 

Програмата има информативен характер и може да бъде променяна без уведомяване. Началните и крайните часове остават без промяна.

Към събитието.

Leave a Reply

WP-SpamFree by Pole Position Marketing

See also:

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA © 2009-2010 MLW & Associates, LLP. All rights reserved.