„До БГ“ се присъедини към „Зеления кръг“ на сп. Мениджър и GLOBUL

Днес 06,04,2011 фирмата ни се присъедини към инициативата на списание „Мениджър“ и GLOBUL – „Зеления кръг“.

В тази организация участват български фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.
Всяка от присъединилите се в Зеления кръг компании, поема конкретни ангажименти за своята дейност.

Ето какви са нашите:

  • Прилагаме политика за разделно събиране на отпадъците, намаляване на разходите за хартия, вода и ел. енергия.
  • Да използваме нови методи за оптимизиране на кода, които позволяват да се минимизира натоварването на сърварите и по този начин да се използва по- малко енергия за поддръка на дейта центровете
  • „Да засадим едно дръвче!“ – с всеки реализиран от нас проект, ще засаждаме по едно дръвче и така нашето портфолио ще стане гора
  • да създаваме софтуер, който ще оптимизира работата на фирмите и ще намали значително използването на хартиени носители
  • Ще насърчаваме използването на уеб базирани продукти за развитие на бизнес процесите, които оптимално разпределят ресурсите и най- вече елиминират нуждата от използването на хартия в офиса. Например: електронни фактури, електронни оферти, договори, приложения и протоколи, онлайн счетоводство и управление на фирмените финансови и човешки ресурси, бизнес планиране и контрол
  • Изключваме всички електронни устройства, когато не се използват или превключваме в режим „stand by“ на тези, който е наложително да се ползват.
  • Многократно зареждане на тонер касети на принтерите и използване на хартията за няколко принтирания

Leave a Reply

WP-SpamFree by Pole Position Marketing

See also:

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA © 2009-2010 MLW & Associates, LLP. All rights reserved.