Ден на програмиста

Настъпи деня на програмиста!
За тези от Вас, които не са чували за този ден, ето малко инфо за този специален ден.

Денят на програмиста е неофициалният празник на програмистите, отбелязва се на 256-тия ден от годината. Числото 256 (256 = 28) е избрано, защото това е броят дни от началото на годината, който може да се кодира с помощта на един байт (8 бита).

През високосните години този празник се пада на 12 септември, през невисокосните – на 13 септември  ( днес :) ).

Уточнение: В рамките на един байт, осем бита, най-голямото десетично число, което може да се запише в двоичен формат, е 255 = 1×27 + 1×26 + 1×25 + 1×24 + 1×23 + 1×22 + 1×21 + 1×20 =

= 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 28 – 1.

И ако това Ви звучи твърде сложно, приемете че просто сме намерили един повод за празнуване, за който имаме правдободобно извинение :) )

Най-вероятно изборът на 256-я ден от годината е съобразен с номерирането на елементите на масивите в езика „С“ и разширенията му, което започва от нула. Следователно, в рамките на един байт ще се номерират 256 елемента – от 0 до 255.

Каквото и да е обяснението,  честито на всички колеги от бранша и в края на работния ден, да го отпразнувате по свое му!

Leave a Reply

WP-SpamFree by Pole Position Marketing

See also:

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA © 2009-2010 MLW & Associates, LLP. All rights reserved.